සක්‍රිය කාබන් අවශෝෂණ මූලධර්මය කුමක්ද?

සක්‍රිය කාබන් පෙරහන ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණ ක්‍රමය මඟින් ජලය පිරිසිදු කිරීම නම් එහි සිදුරු සහිත ඝන මතුපිට භාවිතා කිරීම, ජලයේ ඇති කාබනික ද්‍රව්‍ය හෝ විෂ සහිත ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම, එමඟින් ජලය පවිත්‍ර වීමයි. පර්යේෂණ මඟින් පෙන්නුම් කෙරෙන්නේ සක්‍රීය කාබන් කාබනික සඳහා ප්‍රබල අවශෝෂණ ධාරිතාවක් ඇති බවයි 500-1000 පරාසයේ අණුක බර සහිත පදාර්ථය. කාබනික ද්‍රව්‍ය මත සක්‍රිය කාබන් අවශෝෂණයට එහි සිදුරු ප්‍රමාණයේ ව්‍යාප්තිය සහ කාබනික ද්‍රව්‍ය වල ලක්ෂණ බලපායි, ප්‍රධාන වශයෙන් කාබනික ද්‍රව්‍ය වල ධ්‍රැවීයතාව සහ අණුක ප්‍රමාණය. පදාර්ථය, ද්‍රාව්‍යතාව වැඩි වන තරමට, ජලාකර්ෂණීයතාව ප්‍රබල වන විට, කාබන් එහි අවශෝෂණ ක්‍රියාවලියේදී වඩාත් නරක අතට හැරෙන අතර, ඊට පටහැනිව, කුඩා, දුර්වල ජලාකර්ෂණීයතාවයේ ද්‍රාව්‍යතාවය, බෙන්සීන් සංයෝග වැනි කාබනික ද්‍රව්‍යවල දුර්වල ධ්‍රැවීයතාව, ෆීනෝලික් සංයෝග ශක්තිමත් අවශෝෂණ ධාරිතාවක් ඇත. ජල පිරිපහදු සක්‍රිය කාබන් සාමාන්‍යයෙන් ජලය පිරිසිදු කිරීම, දුර්ගන්ධය ඉවත් කිරීම, බැර ලෝහ හා මහා බඩවැල ඉවත් කිරීම සඳහා යොදා ගනී. එනම් ජලයේ, ජලයේ ගුණාත්මකභාවය, නළ ජලය, පිරිසිදු ජලය, උසස් පිරිසිදු ජලය සඳහා කදිම ද්‍රව්‍ය පිරිපහදු කිරීම. අපද්‍රව්‍ය ගැඹුරු ලෙස පිරිසිදු කිරීම සඳහා ද එය භාවිතා කළ හැකිය.


පශ්චාත් වේලාව: අගෝස්තු -10-2021